fbpx

Focusshield.com

คำถามที่พบบ่อย

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

บริษัทจะจัดส่งสินค้าหลังได้รับการแจ้งยืนยันการชำระเงิน ไม่เกิน 3-5 วัน โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ลูกค้าจะได้รับแจ้ง Tracking no. หลังจากบริษัทจัดส่งสินค้า ไม่เกิน 1-2 วัน

การใช้ Code โปรโมชั่น

ลูกค้าสามารถกรอก Code โปรโมชั่นได้ในหน้าตะกร้า Cart ซึ่งเว็บไซต์จะแสดงส่วนลด หรือโปรโมชั่นที่ได้รับให้ก่อนการชำระเงิน ลูกค้าไม่สามารถใช้ Code โปรโมชั่นหลังชำระเงินได้ (เงื่อนไขต่างๆของโปรโมชั่นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด)

ช่องทางแจ้งยืนยันการโอนเงิน (เฉพาะกรณีโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง)ลูกค้าที่เลือกชำระเงินแบบ โอนเงินเข้าบัญชี ต้องส่งรายละเอียดการโอนเงิน ทั้ง 5 อย่างดังนี้

1. ชื่อธนาคารที่ชำระเงิน
2. วันและเวลาที่ชำระเงิน
3. ยอดเงินที่ชำระ
4. แนบรูปภาพสลิป หรือหลักฐานว่าโอนเงินสำเร็จ
5. เลขที่รายการสั่งสินค้า (Order no.) *ไม่เช่นนั้น ทางบริษัทจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ช่องทางการแจ้งยืนยันการโอนเงิน (เลือกเพียง 1 ช่องทาง)
• ตอบกลับอีเมลยืนยันการสั่งสินค้าที่บริษัทส่งให้
• แจ้งผ่านทาง Facebook Messenger chat 3. แจ้งผ่านทาง Line: @focusshield (**เฉพาะ Line นี้เท่านั้น)

การติดตามสถานะการจัดส่ง

หลังจากแจ้งยืนยันการชำระเงิน 1-2 วัน ลูกค้าจะได้รับ Tracking no. ของไปรษณีย์ EMS โดยสามารถนำเลขดังกล่าวมาตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

ขั้นตอนการเคลมสินค้า ที่เสียหายจากการจัดส่ง

1. แจ้งบริษัทภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า บริษัทจะนับจากวันที่บริษัทผู้จัดส่งแจ้งว่า นำส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
2. ลูกค้าจะต้องแจ้ง เลขที่รายการสั่งสินค้า (Order no.) และรูปถ่ายสินค้าที่เสียหาย มาที่ contact@focusshield.com หรือ Line: @Focusshield เท่านั้น
3. บริษัทใช้เวลาตรวจสอบเรื่องเคลมประมาณ 1-2 วัน แล้วจึงแจ้งผลการเคลมสินค้าให้ลูกค้าทราบ *การพิจารณาเคลมสินค้าของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
4. หากสามารถเคลมได้ บริษัทจะจัดส่งสินค้ารุ่นเดิมให้ภายใน 3 วัน
5. ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าที่เสียหายคืนให้บริษัทด้วย จึงจะถือว่าการเคลมเสร็จสิ้น
6. บริษัทไม่มีนโยบายคืนเป็นเงินสด ในกรณีเคลมสินค้า

เงื่อนไขอื่นๆ หากการจัดส่งสินค้าเกิดปัญหา

1. การส่งสินค้าให้กับลูกค้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายของสินค้า กรณีมีผู้เซ็นต์รับสินค้าโดยที่ไม่ใช่ผู้สั่งซื้อสินค้า
2. ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้า จะต้องมีผู้ชื่อรับสินค้า หากไม่มีผู้รับสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ และสินค้าถูกจัดส่งคืนกลับมาที่บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้าปฏิเสธที่จะรับสินค้าดังกล่าวและลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงินค่าสินค้าได้
3. ในกรณีสินค้าถูกจัดส่งคืนกลับมาที่บริษัทฯ และลูกค้าต้องการให้จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นครั้งที่ 2 หรือครั้งถัดไป ลูกค้าจะต้องชำระค่าส่งสินค้า 50 บาท ก่อนการนำสินค้าส่งกลับให้ลูกค้าอีกครั้ง

สถานะสินค้าประเภทต่างๆ

สถานะสินค้ามีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ 1. สินค้าพร้อมส่ง (in stock) ซึ่งจะสามารถสั่งสินค้าได้ผ่านเว็บไซต์ และไม่มีคำว่า Pre-Order ขึ้นกำกับ 2. สินค้ารอการผลิต 7-14 วัน (Pre-order) ซึ่งจะสามารถสั่งสินค้าได้ผ่านเว็บไซต์ และมีคำว่า Pre-Order ขึ้นกำกับ เป็นสินค้าที่บริษัทสามารถผลิตเพิ่มได้ แต่ไม่มีสินค้าพร้อม ส่งในขณะนั้น 3. สินค้าหมด (out of stock) เป็นสินค้าที่บริษัทไม่มีสินค้าพร้อมส่งและไม่มีแผนจะผลิตเพิ่ม อย่างไรก็ตาม ถ้าลูกค้าต้องการสินค้าประเภทนี้ สามารถแจ้งความต้องการให้บริษัทพิจารณาผลิตได้ผ่าน Contact Us

วิธีการสั่งสินค้า แบบพร้อมส่ง (in stock) และสินค้ารอการผลิต (pre-order)

1. ค้นหาสินค้าที่ต้องการ ต้องการค้นหาสินค้า?
2. เลือกสินค้าที่ต้องการลงในตะกร้าสินค้า Cart
3. กด Proceed to Check out (กรุณากรอก code โปรโมชั่นก่อน ถ้ามี)
4. กรอกชื่อ ที่อยู่สำหรับจัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ และ/หรือ email เพื่อรับหลักฐานยืนยันคำสั่งซื้อ
5. เลือกช่องทางการชำระเงิน (ลูกค้าต้องแจ้งยืนยันการโอนเงิน ในกรณีโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง)
6. ชำระเงินให้เรียบร้อย (ลูกค้าจะต้องแจ้งการโอนเงินในกรณี โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง)
7. บริษัทจะจัดส่งสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ (EMS ทั่วประเทศ)
8. บริษัทรับประกันการชำรุดของสินค้าเนื่องจากการจัดส่ง ดังนั้นหากสินค้าที่ได้รับเกิดความเสียหายก่อนใช้งาน ลูกค้าจะต้องแจ้งบริษัทพร้อมรูปถ่ายความเสียหาย ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า ไม่เช่นนั้นจะถือว่า สินค้าที่ได้รับนั้นถูกต้องและอยู่ในสภาพดี ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Contact Us

วิธีการสั่งสินค้า แบบสินค้าหมด (out of stock)

ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการสั่งสินค้านั้นๆ เพื่อให้บริษัทผลิตสินค้าเพิ่มเติมได้ โดยบริษัทจะดูจากปริมาณความต้องการ ทั้งนี้การผลิตสินค้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการได้ที่ กล่องส่งข้อความ Contact Us และ Facebook Messenger chat

ลูกค้าต้องจ่ายอะไรเพิ่มจากราคาหน้าเว็บหรือไม่?

ราคาที่แสดงนั้น รวม Vat 7% แล้ว และขณะนี้มีโปรโมชั่นจัดส่งฟรี EMS ทั่วประเทศ หากลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง counter จ่ายบิล หรือโอนเงินผ่าน internet banking อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับผู้รับชำระเงินแต่ละเจ้า

นโยบายการคืนเงิน หากบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้

การสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Online หากสินค้าไม่พร้อมส่ง สินค้าหมด หรือผิดมีความผิดพลาดเรื่องราคาสินค้า หรือรุ่นสินค้า รวมถึงระบบขัดข้อง ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินคืนให้กับลูกค้า เมื่อได้รับหลักฐานครบตามที่บริษัทฯกำหนด ได้แก่ 1. ชื่อธนาคารที่ชำระเงิน 2. วันและเวลาที่ชำระเงิน 3. ยอดเงินที่ชำระ 4. แนบรูปภาพสลิป หรือหลักฐานว่าโอนเงินสำเร็จ 5. เลขที่รายการสั่งสินค้า (Order no.) 6. ชื่อธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินคืน 7. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สั่งสินค้า สามารถส่งหลักฐานทั้งหมดมาที่ contact@focusshield.com **ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่โอนเงินคืนหากไม่ได้รับเอกสารครบถ้วน** โดยมีการคืนเงิน 2 ช่องทางตามที่ลูกค้าได้ชำระเงินมาก่อนหน้า 1. กรณีคืนเงินเข้าบัญชี จะโอนคืนภายใน 3-7 วันทำการ 2. กรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ทางธนาคารจะคืนวงเงินให้กับลูกค้า ภายใน 15-30 วันขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละธนาคารผู้ออกบัตร

หากต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย

กระจกกันรอยและฟิล์ม Focus ยินดีรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ทั้งแบบหน้าร้านและออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่ Contact Us หรือ 02-294-4848

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า